|eхo ѕтory|

شُروع

سه شنبه 25 فروردین 1394 10:49 ب.ظ

نویسنده : سـآرا

آنیو

مـَن سآراام اینجـاداستان هاے اکـسو که

همش نوشته خـودم هَس رومیذارم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیدی اینستـآگرامِ مـن:x-sara2-x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبِ داستـآن من که3سـآل بودداشتمـش فیلتـرشُد

مـن به غیرازاین وبَم دیگه هیچکـودوم ازوبلـآگ هآم نمیرم

لطفـآ اگه ازوبـم وداستـآن هام خوشتون نمیـآد

صفحه رو ببندیـد!هیچ دلیلی نداره بریدمیهن بلآگ

گزارش الکـی بدیـد:|

اگه وبـلاگم فیلترشه مطمئن بـآشین من

اصلــــا ازشخص گزارش دهنده نمیگـذرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیـدوارم خوشتون بیـادازفـن فیک هآ

^ــــــــــــ^
عقآید : کـآمنت
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 دی 1394 11:39 ب.ظ

Feel

پنجشنبه 21 مرداد 1395 11:13 ب.ظ

نویسنده : سـآرا


_چه احسآسی داری که همه با عکس وفیلمای دوست

دخترت خودشونو "خآلی" میکنن؟؟

هیچ احساس بدی به خاطرش نداری؟میدونی چیه؟؟

من همیشه به عنوان طرفدار تو ازتو...پآرک چانیول

ستاره ی موسیقی...یه آدم فوق العاده ساخته بودم

 ولی حالا که روبه روتم میفهمم که

هیچکودوم از اون تفکرات لعنتی درست نبودن!

تویه آدم بی غیرت و اشغالی که...

ادامه ی حرفش با سیلی چانیول توی گوشش قطع شد

باچشمهای خیس راهشو به سمت اتاقش کج کرد

و زمزمه کرد:ازاین که هدفم همیشه

آهنگسازه کمپانیه تو بودن بوده ازخودم متنفرم!

چانیول صداش زد:بک!صبرکن!

جلو رفت و روبه روش ایستاد:مطمئن باش فقط وفقط به خاطر احسآس مزخرفی

که حتی نمیدونم چی هست بهت دارم ازاینجا اخراجت نمیکنم!

بک هیون پوزخندزد:لآزم نیس

تواقدامی کنی!من خودم امروز

ازاینجآ میرم...!

_نمیتونی!

_وقتی رفتم میفهمی میتونم یآ نه!

_من اجازه نمیدم!

_من قراردادی بااینجآ ندارم پس...

باز چانیول بآعث شد حرفش قطع

شه...امانه به خآطر سیلی...!

به خاطر بوسه ی ناگهانی ای که

چانیول روی لبهاش گذاشت و توی همون فاصله زمزمه

کرد:من نمیذارم ازاینجآ بری...

--------------------------------------

برای خوندن ایـن فیک برین به چنل زیر

Telegram.me/exxofanficعقآید : -----------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 مرداد 1395 11:16 ب.ظ

چَنل

دوشنبه 4 مرداد 1395 12:38 ب.ظ

نویسنده : سـآرا


لطفـــآ لطفا توچنل فن فیکِ من

جوین شین^ـ^

لطفآااا!!!

توش کُلی فن فیک و وان شآت میذاریـم!

پشیـمون نمیشین:)

Telegram.me/exxofanfic

http://s1.picofile.com/file/8261122550/photo_2016_07_25_12_39_43.jpgعقآید : ----------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 مرداد 1395 12:44 ب.ظ

Lιвяαяу

پنجشنبه 22 بهمن 1394 10:47 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Lιвяαяу ،

نـآم داستان:کتـآبخونه

زوج اصلے:سهون.لوهآن

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:1

پوستـر:سآخت خـودم

[وان شـآت]

|دیـآلوگ برتر|

-دوستی کوتـآه مدتیـه امـا میتونه بـآدوام بـآشه

-شـآید...همه ے دوستے هـا که ازاول بـآدوام نبودن!نه؟!

http://www.axgig.com/images/08085153019831590558.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 بهمن 1394 11:32 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|8

یکشنبه 18 بهمن 1394 07:23 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

 -ا...الـان هواپیمـات میره...سآعت11ئـه!!!
 
 -مهـم نیس!بره!چون حـآلامنم که نمیخوام برم!
 
 بـه خآطر ایـن مـآنعے که جلومه...تـو...

http://www.axgig.com/images/96499552827726368120.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 07:40 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|7

جمعه 16 بهمن 1394 04:05 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-اگه کسے نیس...پس بُرو!نگرانِ چے هستے؟!

-امآ...

-اگه انقـدر دلت میخوادبرے وهیچکس که

برات مهم بآشه هم دورت نـداری!میتونے برے...!

http://www.axgig.com/images/55785738509549252194.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 بهمن 1394 07:14 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|6

جمعه 16 بهمن 1394 03:33 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،


نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-من واقعـانمیدونم!من رابطه عآشقـآنه اے بآکسے

ندارم که بخوام به خآطرش نرم یـآهمچین چیزایے!

امـا حس میکنم کسے هَس...کسے هس که من به خآطرش...

نبـآیدبرم...کسے هَس که بـآنگـاهش مراقبمه...

واون نگـاهش ازم میخواد کـه نَرَم...!من واقعآنمیدونم...

امااون کیه؟!!

http://www.axgig.com/images/66625503277284792670.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 04:12 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|5

پنجشنبه 15 بهمن 1394 11:31 ق.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-ببیـن...من اونقدر دوسش دارم که حتے حآضرم

ایـن رابطه دوستـآنه رو بـاهاش داشته بآشم!امـا ازدستش ندم...

اونم فقط بـه خآطر اعتـرافم بـه عشقے که بهش دارم...!

http://www.axgig.com/images/09643421873099612728.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:50 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|4

جمعه 2 بهمن 1394 11:04 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-تو...درحـآل حآضربـاکسے نیستے؟!!؟

-نه!نیستـم!!

-و...کسے رو هم دوست ندارے؟!

-چرااین سـوالـارو ازمن میپرسے؟!مـآحتے دوست هم نیستیم

پس دلیـلے نداره من بـه تو جواب این جور سوالـاروبدم...

http://www.axgig.com/images/28146069956970738047.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:14 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|3

جمعه 2 بهمن 1394 06:11 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،


نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-توکسیو دارے؟!؟!؟

-اولـا که داشته بآشم یآ نه بـه شمآمربوط نیست

وبـعد هم...نه!امـآ درآینده بآلاخره بآ یکے واردرابطه میشم که

http://www.axgig.com/images/15358978135726221364.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:22 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|2

جمعه 2 بهمن 1394 10:07 ق.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،


نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-یه دوست واقعے بآید واقعیت هآروبگه

http://www.axgig.com/images/46248995885803953814.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:22 ب.ظ

ʟᴏᴏᴋ|1

چهارشنبه 30 دی 1394 03:10 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-پس عـلت نگـآه هآش بهت چیه؟!

-شآید شَبیـه یکے ازآشنـآهاشم...!

-اوه بیخیـــآل!!دلیـل مَسخره ایـه

-نمیدونم دلیلش چیه!امـآهرچے هَس دوست داشتن نیس

http://www.axgig.com/images/71107616117832238639.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:21 ب.ظ

Dɪsᴄᴏʀᴅ ɪɴ Tʀᴀɪɴ

دوشنبه 28 دی 1394 06:30 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Dɪsᴄᴏʀᴅ ɪɴ Tʀᴀɪɴ ،

نـآم داستان:دعوادرقطآر

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:کـآے.دی او.چآنیول.بک هیون

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:1

پوستـر:سآخت خـودم

[وان شـآت]

|دیـآلوگ برتر|

آدمـآ وقتے هم دیگه رودوست دارن

سَرچیزای الکے بآهم دیگه دعوا نمیکنن...

http://www.axgig.com/images/54279995681135805482.jpgѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 دی 1394 10:29 ب.ظ

му αɴѕweя|26

دوشنبه 28 دی 1394 05:26 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،


نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-ببخشیدبآبت اون جوابِ مسخره ے اون موقـع اَم..

-اون موقع که منونمیخواستے...!حـآلا جوابت چیه؟!

-جوابِ من؟!

-آره...

-میخوام تـآ آخرش بآهات بمونم...!

http://www.axgig.com/images/08399177716932921135.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 دی 1394 05:50 ب.ظ

му αɴѕweя|25

یکشنبه 27 دی 1394 07:16 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-مثلـآمن خواهرتم

امـآ تواصلـآ به من هیچی نمیگے!

هرچقدم که ازهم متنفربآشیم بـآزم خواهربرادریم نه؟؟

http://www.axgig.com/images/50601659147596926883.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 دی 1394 05:26 ب.ظ

му αɴѕweя|24

شنبه 26 دی 1394 10:20 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-امـآ...اِی کـآش میشد...اِی کـآش توهم

دلت برای من تنگ میشد...!

http://www.axgig.com/images/12661541077312319582.jpg

ѕтory

عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 دی 1394 07:12 ب.ظتعداد کل صفحات : 14 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic