تبلیغات
|eхo ѕтory| - Coмe|9

Coмe|9

شنبه 30 آبان 1394 05:24 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: Coмe ،


نـآم داستان:بیـآ

زوج اصلے:سهون.لوهآن

زوج فرعے:بم بَم.مآرک

ژانـر:عـآشقانه.پلیسے

تعدادقسمت:18

پوستـر:سآخت خـودم

[تـآیـه مـُدت وقت پوسترسآختن ندارم!]

|دیـآلوگ برتر|

 -مـن شبیه پسرانیستم؟!؟! 
  
 -نه نیستے! 
  
 -خُب...زشتم یـآخوشگل؟! 
  
 -تـوخیلے خوشگلی!این خوشگلیت 
  
 خیلے بـآبقیه متفاوتت میکنه! 

58047984847631507474.jpg;

-مـن شبیه پسرانیستم؟!؟!

-نه نیستی!

-خُب...زشتم یـآخوشگل؟!

-تـوخیلی خوشگلی!این خوشگلیت

خیلی بـآبقیه متفاوتت میکنه!

لوهآن لبخندزد کـای ادامه داد:

-فقط امیدواربآش

که ازاین خوشگلیت درراه هـآی سَخت استفـآده

نشـه...

-منظورت چیه؟؟

-ممکنه این قیـآفه ی خیلی خوشگلت

خیلی به دَرد شرکت بخـوره!

-مگه اینجآ یه شرکت تجـآری نیست...؟!

پس چه ربطی بـه قیآفه ی من داره؟!

-بیخیـآل!بسه...

-امـا...

کـآی بلندگفت:گفتم بیخیــال!بَسه فرمتوپرکن

لوهـآن سرش روپایین انداخت وفرم روپرکرد

بـآحرف هآی کـای گیج شُده بود

وقتی داشت از شرکت خآرج میشد

به حرف هـآی کـآی فکرکردبه حَرکت سهون

موبـآیلش زنگ خورد:الوجونگ هیـون!؟

-لوهـآن!استخدام شُدی؟؟؟

-آره!ممنون...

-واااای این عـآلیه!ولی...چرانـآراحتی؟!

-گیج شُدم...من نمیدونستم که

اون پسرمَغروره مدیرعـآمل اینجـآس!

-کیومیگی؟!سهون

-آره!

-بیخیـآل...یه پیشنهآدبرات دارم

-چه پیشنهـآدی؟!

-بـآسهون خوب بـآش!

-چرا؟!

-تنهـاکسی که بآعث میشه اونجآ

استخدام دائـم شی یآازاونجـابیرون انداخته

شی سهونه!فقط سَعی کن

کـاری نکنی که سهون بیرون بنـدازت!

-بـآشه...پوووف...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:0عقآید : ------------
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 آذر 1394 05:20 ب.ظ