تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|5

му αɴѕweя|5

شنبه 5 دی 1394 06:11 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-همه ے انتخآبآے

تیفآنے خوبـن!تیفآنے سُراغ خوبـآ میره!!

-منظورتون چیـه؟!

-منظوره خـآصے ندارم!

http://www.axgig.com/images/44705628385086138992.jpg

موبآیلشو توی کیفش گذاشت

چآنیول دمِ گوشش گفت:پس توهرروزوشَبت

بـا اینـآیی!

-آ...آره...توکَسه دیگه ای میبینی؟!

-چـراصدات میلرزه؟!

-مَن؟!؟!نه...نه...نمیلرزه!

چـآنیول اَبرو بـالاانداخت

-توحـآلِت خوبه تیفـانی؟!

تیفآنی به چشم هـآی چآنیول خیره شُد

-مَن خوبـ...

بآصدایی که اومد تیفآنی سَرجـاش ماتش برد

-سلـآم به همگی!!!

همه برگشتن سمتِ صدا

بـک هیون!

تیفآنی آّب دهنشوقورت داد بک هیون

اَبروبـالاانداخت وبه چـآنیول نگـآه کرد

-توبآیدشوهَر تیفآنی بـآشی!نه؟!

چـآنیول به تیفآنی نگـآه کرد:معرفی نمیکنی؟!

-ایـن...

بک هیون دستشوبه سمت چآنیول درازکرد

-من بک هیـونم!

چآنیول بـآهاش دَست داد:چآنیول

بک هیون روی صندلیه کنـآر تیفآنی نشست

بورام گفت:بکی!تـوکه نمیخواستی بیـآی!

-تصمیـمم عوض شُد

به چآنیول نگـآه کرد:دوس داشتم شوهر تیفانی روببینم!!

تیفآنی لبـشوگآز گرفت ولبخندمصنوعی ای زد

هیـچکس چیزی نمیگفت بک هیون گفت

-چتـونه؟!چـرا خَفه خون گرفتین؟؟!؟؟

یکی ازدخترهآگفت:بکی نظرت درموردشوهرتیفآنی چیه؟!

اون خیلی جـذابه نه؟!

بک هیون سمت چآنیول خم شُدطوری که

بـدنش بآلای تن تیفآنی بود درحـآلی که صورتش

یه کم بـآ چآنیول فآصله داشت

حـآلت فکرکردن گرفت و گفت:اممم...آره!خوبه

و عـقب اومدوسرجـآش نشست

یکی ازبستنی هآی روی میزو

سمت خودش کشید وگفت:همه ی انتخآبآی

تیفآنی خوبـن!تیفآنی سُراغ خوبـآ میره!!

تیفآنی آب دهنشوقورت داد

چـآنیول گفت:منظورتون چیـه؟!

-منظوره خـآصی ندارم!

و نیشخندزدو یـه قاشق ازبستنیشوخورد

بقیـه هم مَشغول خوردن بستنی شدن

تیفـآنی بلندشد:بریم چآنی؟!

یکی ازپسرهآگفت:کجـآ؟!!؟

-بریـم خونه...!من خسته شُدم

چـانیول ابروشوبـآلاداد:امـآتوکه کـآری نکردی که

خستـه شی!!!

-چـآنی!لطفـآ...من سَرم دردمیکنه!

چـآنیول سرتکون داد وبلندشد:بریـم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 6 دی 1394 02:06 ب.ظ