تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|18

му αɴѕweя|18

پنجشنبه 24 دی 1394 11:44 ق.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-دَست خودم که نبوده...ازوقتے دیدمش عآشقش شدم

نـآخواسته...!

http://www.axgig.com/images/19347021266503269380.jpg

کـآی به دی او اشـآره کرد

-معرفی نمیکنی؟؟!

بک هیون به دی اونگـآه کرد

-دی او دوستم!دی او اینم کـآیه!پسرعموم

دی او لبخندی زدودستشوبرای دست دادن جلوبرد

کـآی هم بآهاش دست داد

-مثه اینکه بکی بعدازسآلهایه دوست

آدم حسابی پیداکرده!دوستـآی دیگه اش که...

بک هیون زد به پهلوی کـآی

دی اوخندید:چطوری اَن؟!؟!

-مثـه خودش!

بک هیون گفت:یاااا توهم که مث منی دیگه

-خـب من پسرعموتـم

-درهرصورت

دی اوخندید:بکی!پسرعموتم مث خودت

بـآحاله

نیش کـآی باز شد بک هیون دستشوکشید

-بیـآبریم دیگه!

کای تعظیم کوتـآهی کرد:فعلـآ

و بـآبک هیون ازپلـه هآ پایین رفتن

دی او بـآخنده وارد خونه شُدکنـآرچانیول

نشست:اون خیلی خفنه!نه هیونگ؟!

-جور خآصی نبود

-یااا تونمیشنـآسیش...!براهمینه

چآنیول شونه بـالاانداخت خواست بگه اون

کسیه که تیفآنی بـآهاش بوده امآ سکوت کرد

نـزدیک به1مـآه ازاون شَب میگذشت

رفت وآمدبک هیون ودی او خیلی خیلی زیـآدشده بود

اکـثر مواقـع بک هیون خونه ی اونـآ بود

و خیلی اوقـآت کـآی هم بآهاش میومـد

وهَردفعه که بک هیون اونجآبودچآنیول متوجه نگـاه هآی

خیره اَش میشدو همیشه به خآطراین نگـآه ها استرس

میگرفت بک هیون بـآ نـآباوری دادزد:چی؟!؟!

کـای اخم کرد:چیه مگـه خــــُب!!!

-میفهمی چی میگی؟!؟!یعنی چی عآشق دی اوشُدی!!

-دَست خودم که نبوده...ازوقتی دیدمش عآشقش شدم

نـآخواسته...!

-یه کم فکرکن کـآی!توازکجـآمیدونی که

اون عشقتـو قبول میکنه!؟!؟اون که گِی نیس!

-مگه من هَستم؟!؟من تـاالان فقط بآدختربودم

-اییییش حـالاچه غلطی کنیم!

-من تصمیممو گرفتم!بهـش میگم

-اگه بهش بگیـو به خآطرتوئه لعنتی رابطه

مـآ تموم شه چی؟!؟

-اووو فکرنمیکردم یه دوست انقدربرات مهم بآشه

-اونطوری من دیگه نمیتونم چآنیو ببینم...

-چی؟!؟!؟!؟!

بک هیون سرشوبـالا آورد:چی؟!؟

-تـو چی گفتی؟!چـآنی؟؟یعنی تو...

-نه نـه نه!

-مَعلوم خواهـد شُد!!

-کـآی!فعلـاهیچ غلطی نکـن تـآ من بفهمم

بـآیدچه غلطی کنیـم

-پووووف...بـآشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 دی 1394 01:03 ب.ظ