تبلیغات
|eхo ѕтory| - му αɴѕweя|24

му αɴѕweя|24

شنبه 26 دی 1394 11:20 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: му αɴѕweя ،

نـآم داستان:جواب ِمن

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:دے او.کـآے

ژانـر:عـآشقانه.خیآنت

تعدادقسمت:26

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-امـآ...اِی کـآش میشد...اِی کـآش توهم

دلت برای من تنگ میشد...!

http://www.axgig.com/images/12661541077312319582.jpg

چآنیول بـآ عصبآنیت کنترل رو روی مبل

پرت کرد شروع به راه رفتن توی خونه اَش کرد

دی او واردخونـه شُد

-سلآم هیونگ...!

-سلآم!امروزبک هیون اومده بود؟!

-نه...گفتم که...کـآی میگه رفته سفر!

-چه سفری؟!؟چطوری یـهویی رفته سفر؟؟؟

دانشگـآهشوول کرده که بره سفر؟!

هـاه!چه مَسخـره...!

دی او بـاتعجب گفت:هیونگ...توچرا...انقدر...

چآنیول پوفی کردورفت سمت اتـآقش

ودر رو بَست حس میکرد داره دیوونه میشه

دقیقا3هفتـه از اون شَب گذشته بود

بک هیون طبـق گفته اَش واقعا گم شده بود

روی تـخت دراز کشید

-توکودوم گوری رَفتی لعنتی...!

یـآدخنده هآوحرکـآت بآمزه بک هیون افتـآد

نـآخودآگـاه لبخندزد وزیرلب گفت:کجآیی بکی...

بک هیـون طبق عـآدت این3هفتـه اَش

شروع کردبـه حرف زدن بـآ خودش

-سلآم چانی...سلآم جذابِ من...!

دلم برات خیلی تنگ شده...همش سعی

میکنم از فکرت بیرون بیآم...ولی نمیشه...

بـدتر میشه که بهتر نمیشه...!!

میدونم که تودلت برامن تنگ نشده...

اشکشو پـآک کردو زمزمه کرد:

-امـآ...اِی کـآش میشد...اِی کـآش توهم

دلت برای من تنگ میشد...!

دی او گفت:هیونگ!!هیـونگ مـآمآن اومد

اونـآهاش!!

چآنیول ازجـاش بلندشدمـآدرشون بعد

5دقیقـه بآچمدونش اومد هردو روبـه ترتیب بغل کرد

-دلم خیلی بَراتون تنگ شده بود!ولی دقیقاسر2مـآه اومدم

بـه چآنیول نگـآه کرد:خُب این چند...

بـادیدن قیآفه ی چآنیول چشمـآش گردشد

-چآنی؟!؟!چرا این شکلی شُدی تـو؟!

چشمـآی چآنیول بـه خآطربی خوابی هآی متداوم

قرمـز بود و قیآفه اَش جوری بودکه انگـآر مَریضه

-چت شُده چانیول؟؟؟

-من خوبم مآمان..

چمدون مآدرشو ازش گرفت:من میرم تومآشین..شمآبیاین

و رفت سمتِ درخروجی دقیقا1مـاه ازرفتن بک هیون

میگذشت وچآنیول حـآلابه این بآور رسیده بود

که اونم عاشقِ بک هیونه...!

دلش برای بک هیون تنگ شده بود

شب هآ تـآدیروقت بیـدارمیموندوبه بک هیون

فکرمیکرد همونطورکه طِی روز بهش فکرمیکرد...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 دی 1394 08:12 ب.ظ