تبلیغات
|eхo ѕтory| - ʟᴏᴏᴋ|4

ʟᴏᴏᴋ|4

جمعه 2 بهمن 1394 11:04 ب.ظ

نویسنده : سـآرا
ارسال شده در: ʟᴏᴏᴋ ،

نـآم داستان:نگـآه

زوج اصلے:بک هیون.چآنیول

زوج فرعے:سوهو.کریـس

ژانـر:عـآشقانه

تعدادقسمت:8

پوستـر:سآخت خـودم

|دیـآلوگ برتر|

-تو...درحـآل حآضربـاکسے نیستے؟!!؟

-نه!نیستـم!!

-و...کسے رو هم دوست ندارے؟!

-چرااین سـوالـارو ازمن میپرسے؟!مـآحتے دوست هم نیستیم

پس دلیـلے نداره من بـه تو جواب این جور سوالـاروبدم...

http://www.axgig.com/images/28146069956970738047.jpg

سوهـو بآز بالبخندگشآدی گفت

-درحـآل حاضر اَزکسی خوشت میـاد؟!

-خـُب...فکرکنم...

-اوووه خوبـه!بآهاش دوست هَم هستی؟

-نه...متـآسفآنه...!

کریس خندید سوهوگفت:به چی میخندی؟؟

-هیچی!بـه سوالـآت هیجان انگیزت ادامه بده

وبآز خندید سوهوهم خندید

-خـُب!نوبتِ بکیه

بک هیون بـآتعجب گفت:امآمن آخرین...

-کریس درمورد مـَن به چانیول میگه!

و...وقت نمیشه من درموردخودم حَرف بزنم

چون زیـآده ولی تــو مهم تَری!

-چرامن مهمترم؟!؟

-پووووووف...بک!شروع کـن دیگه...

بک هیون مکـث کرد وبـعدشروع به صحبت کرد

-من واقعـانمیدونم چی بآیدبگم!خُب...من

بیون بک هیـون22سآلمه...!و...تک بچه اَم!

و بامامان وبـآبام زندگی میکنم

من واقعآحرف دیگه ای ندارم که بزنم...

چآنیول لبخـندکوچیکی زدوزیرلب گفت:همینم کآفی بود...

بک هیون متوجه حرفش شدونگـاهش کرد

فـردا صبح بک هیون توی محوطه دانشگـآه

روی نیمکت نشسته بود وداشت آهنگ گوش میداد

کـه یـه نفر کنـآرش نشست بـه کنآرش نگـاه کرد

هنذفریشو درآورد:اوه...تو...

چانیول لبخندی زد لبشوگـزید:امممم...خوبی؟!

-آره..خوبَم!

-تو...درحـآل حآضربـاکسی نیستی؟!!؟

بک هیون بـآتعجب ابرو بـالاانداخت:نه!نیستـم!!

-و...کسی رو هم دوست نداری؟!

-چرااین سـوالـارو ازمن میپرسی؟!مـآحتی دوست هم نیستیم

پس دلیـلی نداره من بـه تو جواب این جور سوالـاروبدم...

چآنیول پکرشد امـاسعی کردلبخندبزنه

-دُرستـه...!

بک هیـون بلندشد:من میرم سَرکلـاسم...!

چـآنیول هم بلندشد بک هیون دستشودراز کردتـاباچانیول

دست بـده چآنیول تعجب کـرد

بک هیون بی تفـآوت گفت:چیه؟!نمیخوای دَست بدی؟؟؟

چآنیول سرشوتـندتندبـه علآمت منفی تکون داد

ودستشوبردجـلو وبـآهاش دست داد

بـآلمس دست هـای بک هیون یـه جوری شُد

بـآخودش گفت:من

چرا انقدر ازاین پسرسَردمغرورخوشم میآد؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)عقآید : ------------
آخرین ویرایش: جمعه 16 بهمن 1394 03:14 ب.ظ